Đang Online:
2.153

Đã truy cập:
96.089.366
Liên hệ TT KNQG

Nông dân thời đại @

Cập nhật: 20/02/2017 14:40

Trần Thị Hồng Thắm - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười

Các tin liên quan:

Tên ông cũng đã thân quen

Người chơi cây cảnh, đã khen rất nhiều!

Nhà ông ở huyện Thanh Oai

Tuổi ngoài sáu chục nhưng tài lắm đa.

 

Mười năm, học hỏi, tìm tòi

Ban đầu thất bại, nhưng rồi thành công

Ghép cây “ngũ quả” rất tài

Phật thủ, quýt, bưởi, cam, đào sánh vai

Đến nay có 9 loại rồi

Được ông Giáp ghép trên cùng một cây

Theo ông khó nhất đó là

Lựa chọn “gốc mẹ” để mà thành công

Thời điểm ghép cũng chọn cùng

Quả nào khi chín lại trùng với nhau.

 

Nông dân thời đại a còng!

Dám làm, dám nghĩ, thành công tuyệt vời./.

Các tin khác
Xuân tình yêu - (06/02/2017 13:46) Nông nghiệp năm mới - (19/01/2017 10:23) Xuân muôn nẻo - (18/01/2017 09:45) Niềm tin khuyến nông - (17/01/2017 09:10) Vụ đông - (11/11/2016 11:53) Nông thôn mới chung tay - (18/10/2016 10:46) Nhớ buổi tập huấn khuyến nông - (06/10/2016 15:36) Đường đến thành công - (06/10/2016 15:31)
 
   
Scroll