Liên hệ TT KNQG

Tập huấn khuyến nông

Cập nhật: 12/05/2015 09:00

Giờ tập huấn hiện trường

Lớp học rất khẩn trương

Tập trung nơi đồng ruộng

Chờ cán bộ sẽ xuống

Hướng dẫn giúp bà con

Cách chăm cây mạ non

Cách phòng bệnh hiệu quả

Không bón đạm nhiều quá

Để lúa được cứng cây

Không bị sâu bệnh lây

Thích ứng nhiều bất lợi

Đẻ được nhiều nhánh mới

Ngay giai đoạn đầu tiên…

 

Rồi cán bộ cũng khuyên

Không trừ sâu thời điểm

Từ lúc lúa ra lá

Đến khi lúa đẻ thân

Dù có bị sâu ăn

Lúa đền bù nhanh chóng

Nuôi thiên địch triển vọng

Giết sâu hại được nhiều

Để đồng ruộng phì nhiêu

Lúa càng thêm năng suất.

 

Nơi bờ xôi ruộng mật

Luôn có Khuyến nông về

Tô thắm đẹp làng quê

Cho tiếng cười rộn rã

Cho bội thu hiệu quả

No ấm ở mỗi mùa.

 

Chúng tôi sẽ thi đua

Là học viên tiên tiến

Là điển hình lao động

Cho nông nghiệp mạnh giàu

 

Xin gửi gắm đôi câu

Tới những người sát cánh

Khuyến nông sâu là vậy

Xin được cám ơn nhiều!

                                         Trần Thị Liên

        Trạm Khuyến nông Nam Sách, Hải Dương

Các tin khác
Mong mưa...! - (07/05/2015 15:15) Anh khuyến nông vùng cao - (17/04/2015 09:42) Khuyến nông, đổi thay và hội nhập - (03/04/2015 10:17) Chuyện ông Bẩy xóm tôi - (25/03/2015 10:06) Tháng 3 - (04/03/2015 11:32) Chúc Tết nhà nông - (12/02/2015 13:32) Anh lính đảo và cô khuyến nông viên - (10/02/2015 11:28) Nhà nông năm mới - (09/02/2015 16:29)
 
   
Scroll