Đang Online:
1.753

Đã truy cập:
103.399.715
Liên hệ TT KNQG

Tự sự

Cập nhật: 29/09/2016 10:52

Huỳnh Phước Quang (Xã Trường Xuân - Tháp Mười - Đồng Tháp)

Lúc đói nghèo chuyển lên 2 vụ

Nông dân mình sạ lúa rất dầy

Hao giống rồi lại hao công

Tới mùa thu hoạch chẳng còn bao nhiêu 

Nay cô Thắm chuyển giao kỹ thuật

Sạ thưa cùng cân đối thuốc phân

Tới vụ cắt oằn bông thấy khoái

Mặt nông dân tươi sáng rạng ngời

Ai ơi nên nhớ sạ thưa

Tới mùa lúa trúng còn hơn sạ dầy

Các tin khác
Cây cầu Khuyến nông - (03/08/2016 15:17) Biển quê hương - (24/06/2016 10:08) Thăm đảo Trường Sa - (29/04/2016 09:31) Mẹ và cánh đồng quê chiêm trũng - (22/04/2016 14:20) Trên cánh đồng mẫu lớn - (19/04/2016 16:43) Anh khuyến nông về bản - (13/04/2016 14:43) Xuân nông nghiệp - (17/02/2016 11:07) Mẹ làm cán bộ khuyến nông - (25/01/2016 17:00)
 
   
Scroll