Liên hệ TT KNQG

Nghiệm thu phần thô Dự án "Xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào"

Cập nhật: 04/10/2017 19:24

Ngày 01 – 02 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng phần thô công trình và bàn triển khai hợp phần tăng cường năng lực Dự án ‘‘Xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào’’

Các tin liên quan:

Thành phần đoàn công tác, về phía Việt Nam có đ/c Trần Văn Khởi – Q. Giám đốc Trung tâm; đ/c Kim Văn Tiêu – Phó Giám đốc Trung tâm; đại diện Cục Quản lý Xây dựng công trình; Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Về phía Lào có đ/c Tien Vannasuc – Cục phó Cục Khuyến nông và HTX Lào; đ/c Bumkham Xidavong – Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án cùng cán bộ Ban Quản lý Dự án hai nước.

Đoàn công tác đã kiểm tra tại công trường thi công và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu thi công, sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Hủa Phăn, góp phần giúp cho công trình được thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Đến nay, đã hoàn thành xong phần thô của nhà làm việc, nhà lưu trú, nhà ăn, chuồng trại chăn nuôi và đang bắt đầu đi vào hoàn thiện. Về chất lượng các công trình đảm bảo theo yêu cầu.

Đoàn công tác kiểm tra công trường thi công

Đoàn công tác cũng kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công và các hồ sơ có liên quan đến thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng và kiểm tra hồ sơ, quy trình đối với công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Các hồ sơ cơ bản tuân thủ theo quy định và pháp luật hai nước.

Trong quá trình thi công, có một số hạng mục phát sinh, điều chỉnh, nhà thầu thi công đã có kiến nghị với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cho phép điều chỉnh, bổ sung. Đoàn công tác đã ghi nhận và thống nhất giao cho các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án… nghiên cứu, xây dựng hồ sơ điều chỉnh để trình chủ đầu tư và Bộ phê duyệt.

Các Bên họp bàn tại công trường thi công

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Việt Nam đã tiến hành họp bàn với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn về việc triển khai thực hiện hợp phần tăng cường năng lực. Hai bên đã thống nhất một số nội dung cơ bản như sau:

1. Thống nhất danh mục thiết bị cho nhà làm việc, hội trường, nhà lưu trú, nhà ăn và thiết bị tập huấn.

2. Tổ chức 01 đoàn tham quan học tập trong tháng 11 năm 2017 và 01 đoàn tham quan học tập vào năm 2018. Thành phần đoàn 1 gồm cán bộ thuộc Bộ Nông lâm nghiệp Lào và cán bộ quản lý của tỉnh, Sở Nông Lâm nghiệp Hủa Phăn. Đoàn 2 gồm cán bộ thuộc Sở, các cơ quan liên quan và nông dân chủ chốt trong tỉnh.

 3. Thống nhất tổ chức 04 lớp tập huấn ToT và 04 lớp tập huấn kỹ thuật vào thời gian thích hợp, dự kiến trong quý II, III năm 2018.

4. Xây dựng 03 mô hình khuyến nông, gồm :

- Mô hình trồng cây ăn quả, quy mô 02 ha, trong đó : 01 ha bưởi, 0,8 ha cam và 0,2 ha ổi.

- Mô hình chăn nuôi bò, quy mô 12 con (10 bò cái, 02 bò đực) và 500 – 1.000 m2 cỏ voi.

- Mô hình chăn nuôi gà, quy mô: 800 con gà giống bố mẹ và máy ấp trứng để sản xuất giống.

Các mô hình đều được hỗ trợ giống, vật tư để xây dựng mô hình (theo quy trình kỹ thuật của Việt Nam).

Hai bên cũng thống nhất phân công trách nhiệm thực hiện cho từng phía, đảm bảo cho việc phối hợp được hiệu quả. Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký kết bản thỏa thuận, làm căn cứ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Huy Thuấn

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia    

 
   
Scroll