Liên hệ TT KNQG

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa đảm bảo an toàn thực phẩm

Cập nhật: 24/08/2018 17:35

Tỉnh Tuyên Quang với diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2018 ước đạt 11.231,5 ha. Số lượng lồng nuôi cá là 1.355 lồng, trong đó: 520 lồng nuôi cá đặc sản, 835 lồng nuôi cá truyền thống (nuôi trên hồ thuỷ điện 796 lồng, nuôi trên sông 559 lồng).

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3.750,65 tấn (đạt 49,7% so với kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: nuôi trồng 3.355,65 tấn (lồng bè 174,4 tấn), khai thác 395 tấn.

Nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa tại tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 16-18/8/2018 tại TP Tuyên Quang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn “kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa đảm bảo an toàn thực phẩm” cho các cộng tác viên khuyến nông, nông ngư dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Kim Văn Tiêu - PGĐ TTKNQG giới thiệu các mô hình NTTS công nghệ cao 4.0

Qua lớp tập huấn, học viên được giảng viên truyền tải những nội dung: giới thiệu các mô hình nuôi thủy sản mới theo công nghệ 4.0; kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho các đối tượng nuôi thủy sản có giá trị cao phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay...

Sau phần học lý thuyết, các học viên được thực hành kiểm tra cá, đo các yếu tô môi trường như pH, độ trong và oxy..., quan sát lồng bè tại mô hình nuôi cá tầm, cá rô phi và cá lăng trong lồng bè tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Học viên cũng có cơ hội để trao đổi kinh nghiệm nuôi, phòng trị bệnh cho cá với giảng viên và chủ mô hình.

Qua 3 ngày học lý thuyết, tham quan mô hình, trao đổi thảo luận các học viên đã được trang bị những kiến thức mới về kỹ thuật nuôi, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường để áp dụng cho gia đình, địa phương nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá trong lồng bè, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tham quan mô hình nuôi cá lồng bè tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Xuân Trường

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll