Đang Online:
2.118

Đã truy cập:
106.541.100
Liên hệ TT KNQG

Công văn số 243/TT- CLT về việc thực hiện “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn ĐBSCL năm 2016”

Cập nhật: 23/02/2016 15:58

Ngày 22/2/2016, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành Công văn số 243/TT- CLT gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về việc thực hiện “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn ĐBSCL năm 2016”. Công văn nêu:

Các tin liên quan:

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị “Phòng chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” ngày 17/02/2016 tổ chức tại Cần Thơ. Theo sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016”; Cục Trồng trọt đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình hướng dẫn để ứng phó kịp thời với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trồng trọt tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Để tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả các nội dung của Hướng dẫn kỹ thuật trên Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh ĐBSCL phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung sau:

1. Tập trung thông tin, tuyên truyền tới các địa phương và hộ trồng lúa và cây ăn trái về các nội dungHướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn ĐBSCL năm 2016”.

2. Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên môn hướng dẫn các hộ nông dân trồng lúa và cây ăn trái thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật với từng điều kiện cụ thể trong “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn ĐBSCL năm 2016” nhằm ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

3. Theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

4. Đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia bố trí kinh phí in 20.000 tờ Hướng kỹ thuật để phân phát cho các địa phương và các hộ nông dân trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai để ứng phó kịp thời với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL năm 2016; đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh ĐBSCL và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời về Cục Trồng trọt để theo dõi và chỉ đạo chung./.

Cục trưởng
(đã ký)
Ma Quang Trung 

 

                                                                                                                                          

 
   
Scroll