Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 6215/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020

Cập nhật: 17/09/2020 10:23

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã tổ chức “Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã dự và chủ trì Hội nghị;

Sau khi Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) của Liên hiệp quốc trình bày báo cáo tham luận; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp phát biểu ý kiến đóng góp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có kết luận trong Thông báo số số 6215/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020.

Nội dung Thông báo xem trong file đính kèm

 
   
Scroll