Đang Online:
1.087

Đã truy cập:
110.164.918
Liên hệ TT KNQG

Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

Cập nhật: 14/09/2020 11:10

Vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng với các sản phẩm đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid, thắng lợi trong sản xuất vụ Đông năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng ngành trồng trọt của các tỉnh phía Bắc và cả nước.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu Vụ Đông năm 2020 đạt diện tích 450 nghìn ha, ưu tiên phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; sản lượng đạt 4,6 đến 4,9 triệu tấn; tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 34 đến 36 nghìn tỷ đồng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung trong Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

Nội dung Chỉ thị xem trong file đính kèm

 
   
Scroll