Đang Online:
125

Đã truy cập:
41.397.786
Liên hệ TT KNQG

Quyết định 5480/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật: 12/01/2017 10:03

Ngày 29/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2016 2016-2020 hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 1.400.000 người. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây.

 
   
Scroll