Năm 2024 dự án được triển khai xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Tham gia giao rươi giống có bà Trần Thị Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, ông Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, chủ nhiệm cùng các cán bộ kỹ thuật của dự án; Ban quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh và các hộ tham gia mô hình của dự án và đơn vị cung cấp rươi giống.

Tổng số rươi giống được giao đợt này là 8 triệu con. Trước khi giao giống, các đại biểu tham dự cùng tiến hành kiểm tra con giống (sức khỏe và số lượng). Theo đó, tiến hành lấy mẫu 03 túi rươi giống ở các vị trí khác nhau nhẹ nhàng lắc đều, sau đó dùng ống nhỏ giọt Pipet lấy lần lượt mỗi (01) túi 04 giọt mẫu vật cho vào từng phiến kính khác nhau để tiến hành kiểm tra lần lượt các mẫu vật ở các túi trên kính hiển vi sinh học. Qua kiểm tra trên kính hiển vi sinh học cho thấy, rươi giống khỏe mạnh, độ đồng đều cao.

leftcenterrightdel
 Lễ bàn giao rươi giống

Sau khi kiểm tra, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương cùng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh và đơn vị cung ứng rươi giống tiến hành giao cho các hộ tham gia mô hình theo quy mô tham gia của các hộ với số lượng 01 triệu rươi giống/01 ha, cụ thể: hộ gia đình ông Phạm Xuân Thưởng, thôn Thanh Kỳ tham gia với quy mô 03 ha nhận 3 triệu con rươi giống; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thích, thôn Thanh Kỳ tham gia với quy mô 01 ha nhận 1 triệu con rươi giống; hộ gia đình ông Phạm Ngọc Văn, thôn An Định tham gia với quy mô 03 ha nhận 3 triệu con rươi giống; hộ gia đình ông Phạm Văn Giang, thôn An Định tham gia với quy mô 01 ha nhận 1 triệu con rươi giống. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật của dự án hướng dẫn kỹ thuật thả rươi giống, lưu giữ nước và chăm sóc rươi giống cho các hộ tham gia.

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương