Liên hệ TT KNQG

Thông báo 646/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Cập nhật: 27/01/2020 14:36

Nội dung Thông báo xem trong file đính kèm

 
   
Scroll