Đang Online:
1.527

Đã truy cập:
103.851.105
Liên hệ TT KNQG

Thông báo Tổ chức Diễn đàn KN @ NN chủ đề “Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm”

Cập nhật: 28/03/2016 16:11

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh không sử dụng hóa chất, chất cấm, kháng sinh cấm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển bền vững ngành chăn nuôi;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Hội nghị trực tuyến: “Tổng kết Đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp”, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Chăn nuôi dự kiến tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm” tại các tỉnh phía Bắc (Hà Nội) và phía Nam (Bình Dương).

Diễn đàn khu vực phía Bắc được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự gồm có:

+ Cơ quan Bộ: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản; Cục Thú y; Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT; Dự án LIFSAP và một số dự án chăn nuôi.

+ Địa phương: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, chủ trang trại và nông dân chăn nuôi của 07 tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên); một số doanh nghiệp và đơn vị liên quan.

 + Một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình Diễn đàn tại đây

Diễn đàn khu vực phía Nam được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường A, UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự gồm có:

+ Cơ quan Bộ: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản; Cục Thú y; Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT; Dự án LIFSAP và một số dự án chăn nuôi.

+ Địa phương: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông và nông dân của 07 tỉnh phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Cần Thơ); một số doanh nghiệp và đơn vị liên quan.

+ Một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình Diễn đàn tại đây

BBT

 
   
Scroll