Liên hệ TT KNQG

Trung tâm KNQG: Công văn 581/KN-TCHC ngày 02/10/2020 về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông

Cập nhật: 02/10/2020 13:30
Trung tâm KNQG: Công văn 581/KN-TCHC ngày 02/10/2020 về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông

Ngày 02/10/2020, Trung tâm KNQG ban hành công văn số 581/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh/thành phố về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông...

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Trung tâm KNQG đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh/thành phố cung cấp số liệu về cán bộ khuyến nông của địa phương (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm KNQG theo địa chỉ: tochucknqg@gmail.com trước ngày 07/10/2020;

Thông tin chi tiêt xin liên hệ đ/c Văn Thị Thanh Thủy - chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - điện thoại 024.37715294.

 

 
   
Scroll