Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 671/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2018

Cập nhật: 14/09/2017 09:08

Để nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo huấn luyện khuyến nông (bằng nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương) và có cơ sở xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2018 trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị đăng ký thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2018

Yêu cầu chung:

- Đối với các đơn vị trung ương và các đơn vị ngoài hệ thống khuyến nông: Nội dung tập huấn nhằm phổ biến các tiến bộ kỹ thuật thế mạnh của đơn vị phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp vùng, kiến thức về quản lý kinh tế nông nghiệp. Đối tượng tuyển sinh là các cán bộ thuộc hệ thống khuyến nông cấp tỉnh, huyện; cán bộ thuộc các đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, huyện, lãnh đạo HTX kiểu mới. Mỗi đơn vị đăng ký 2-3 lớp; số học viên: 30 học viên/lớp; thời gian học: 3 ngày/lớp.

- Đối với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP: Nội dung tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây con chủ lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Học viên là cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, cộng tác viên khuyến nông nhằm nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông cơ sở. Mỗi đơn vị đăng ký 2-3 lớp; số học viên: 30 học viên/lớp; thời gian học: 3 ngày/lớp.

Đề nghị các đơn vị gửi  văn bản đề xuất đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2018 theo phụ lục đính kèm về phòng Đào tạo Huấn luyện – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước ngày 30/9/2017; ĐT: 043.7282.489; Fax: 043.7282.487; Hoặc gửi bản scan qua email: daotao.knqg@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(đã ký)

Phụ lục. Đề xuất nội dung và đăng ký tham gia chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông 2018

TT

Tên lớp

Số lượng học viên

Đối tượng học viên

Địa điểm tổ chức

Địa bàn chiêu sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
   
Scroll