Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 876/KN-KHTC về việc quyết toán kinh phí khuyến nông năm 2020

Cập nhật: 15/12/2020 19:57

Ngày 11/12/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 876/KN-KHTC gửi các đơn vị thực hiện dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2020 về lịch nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng đã ký. Chi tiết lịch quyết toán trong công văn đính kèm.

 

Tải nội dung công văn và lịch quyết toán kinh phí KNTW năm 2020 tại đây

 
   
Scroll