Liên hệ TT KNQG

Xin ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Khuyến nông

Cập nhật: 05/01/2018 11:24

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông các tỉnh

Để có đầy đủ căn cứ trình Chính phủ ban hành Nghị định về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 54/BNN-KHCN đề nghị các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định. 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh có ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia theo địa chỉ hộp thư: tochucknqg@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung công văn số 54/BNN-KHCN:


Dự thảo Nghị định Khuyến nông

Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Nghị định Khuyến nông

 
   
Scroll