Liên hệ TT KNQG

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.

Cập nhật: 30/05/2018 12:53
Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018.

Xem nội dung toàn bộ Nghị định tại đây

 
   
Scroll