Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Triển khai mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất

Cập nhật: 15/07/2021 16:47

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Bình Định kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phù Mỹ triển khai thực hiện mô hình “Nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất” trên ao nuôi diện tích 500 m2 của ông Nguyễn Phưởng tại thôn 11, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.

Người nuôi tham gia mô hình được hỗ trợ 50% về con giống, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình. Bên cạnh đó còn được hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi từ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Bình Định đã tiến hành cấp phát, thả 500 con cá chình giống cho người nuôi để thực hiện mô hình. Con giống được thả nuôi có kích cỡ đồng đều (khoảng 100 gam/con), bơi lội linh hoạt, khỏe mạnh, không xây xát và không bị mất nhớt.  

 
Thả cá chình giống

 

Để thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao, Trung tâm Khuyến nông Bình Định đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn hộ nuôi trên cơ sở đáp ứng đầy đủ về các yêu cầu kỹ thuật về ao nuôi, tinh thần tự nguyện tham gia, có khả năng đáp ứng vốn đối ứng kịp thời, đúng tiến độ và đặc biệt có kinh nghiệm trong nghề nuôi cá chình. Đồng thời, người nuôi phải tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và tích cực tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn nông dân khác có nhu cầu tham quan và học hỏi.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Bình Định sẽ phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phù Mỹ thường xuyên kiểm tra, theo dõi cá chình sau khi thả nuôi; tổ chức tập huấn kỹ thuật giữa vụ cho hộ tham gia mô hình và các hộ nuôi khu vực lân cận để giới thiệu rộng rãi về mô hình.

Thành Nguyên

Trung tâm Khuyến nông Bình Định

 
   
Scroll