Liên hệ TT KNQG

Đăk Nông: Giao giống cà phê tái canh cho nông dân Đăk Glong

Cập nhật: 08/07/2014 14:52
Đăk Nông: Giao giống cà phê tái canh cho nông dân Đăk Glong Đoàn kiểm tra chất lượng giống trước khi cấp phát cho bà con nông dân

Từ ngày 1 - 4/7/2014, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông phối hợp với Trạm Khuyến nông Khuyến ngư huyện tiến hành cấp phát giống cà phê tái canh cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

 

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực, nhưng hiện nay một số diện tích già cỗi, giống cũ không đem lại hiệu quả kinh tế nên người sản xuất đã tiến hành tái canh vì vậy để giúp bà con nông dân tái canh thành công UBND huyện đã tiến hành gieo ươm giống cho bà con năm 2014 với 120 kg hạt giống. Hạt giống được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cấp và giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiến hành gieo ươm, nguồn gốc hạt giống do Viện nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên sản xuất, hạt giống đảm bảo chất lượng để sản xuất cây giống.

 

Bà con nông dân đang nhận giống

 

Chương trình thực hiện tại địa bàn 5 xã trừ 2 xã Quảng Sơn và Đăk Plao với quy mô 110 ha cho 277 hộ dân tham gia, trong đó có 183 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,1% và 27 hộ chủ hộ là nữ chiếm 9,7% tổng số hộ dân tham gia. Những hộ dân tham gia được hỗ trợ 100% cây giống, cây giống trước khi cấp phát cho dân được thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng của Chi cục BVTV phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện, Phòng Tài chính – kế hoạch, trạm BVTV và trạm KN – KN huyện.

 

Cà phê sau hơn 6 tháng xử lý hạt và gieo ươm đã được giao cho người dân tham gia chương trình tái canh với số lượng cây giống là 121.000 cây. Khi xuất vườn, cây có chiều cao đạt từ 25 - 30 cm, kích thước bầu 12 x 24 cm, có 5 cặp lá thật, rễ trắng đều không bị tuyến trùng, có 5% số cây được kiểm tra hai rễ. Cà phê xuất vườn đảm bảo tiêu chuẩn cây giống đã tạo niềm tin cho bà con nông dân, đồng thời là tiền đề giúp bà con nông dân tái canh có hiệu quả.

Nguyễn Thị Thắm - Trạm KNKN Đăk Glong, Đăk Nông

 
   
Scroll