Liên hệ TT KNQG

Thanh Hóa: Triển khai mô hình “Ứng dụng TBKT trong thâm canh lúa chất lượng đạt năng suất cao gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Cập nhật: 05/08/2021 15:12

Vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm DVNN huyện Thạch Thành triển khai mô hình “Ứng dụng TBKT trong thâm canh lúa chất lượng đạt năng suất cao gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại xã Thành Long (Thạch Thành).

Theo đó, mô hình được triển khai với quy mô 12 ha, 60 hộ tham gia. Các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giống và phân bón, được tham gia lớp huấn về kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản xuất nông nghiệp trong những tháng vừa qua gặp một số khó khăn, nhất là giá cả vật tư tăng cao, các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do đứt gẫy chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do lường trước được các khó khăn, cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự nhiệt tình tham gia của của các hộ nên đến nay mô hình đã triển khai đúng tiến độ, đã có doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Qua kiểm tra đánh giá cho thấy, giống lúa sử dụng trong mô hình là giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR20, thời gian sinh trưởng vụ mùa 100-105 ngày đang sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, sạch sâu bệnh. Đây là một trong những giống lúa được đánh giá có hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Các hộ thực hiện mô hình đang rất phấn khởi, nhận định đây là mô hình có triển vọng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Các hộ tham gia mô hình đang tính cực chăm sóc cây lúa thời kỳ đẻ nhánh

 

Nguyễn Trọng Minh

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa

 
   
Scroll