Đang Online:
155

Đã truy cập:
44.592.982
Liên hệ TT KNQG

Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam năm 2018”

Cập nhật: 09/03/2018 16:11

Năm 2018, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam phối hợp Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục phát động Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam”.

Chương trình nhằm tôn vinh những sản phẩm của ngành chăn nuôi Việt Nam bảo đảm chất lượng tốt nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Khẳng định chất lượng và năng lực của ngành chăn nuôi Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu; Khẳng định thương hiệu của ngành chăn nuôi Việt Nam trên thị trường quốc tế; Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học và kỹ thuật, không ngừng nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; góp phần đẩy mạnh ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thành công.

Theo Quy chế tổ chức Chương trình bình chọn Danh hiệu "Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam”, sản phẩm tham gia bình chọn bao gồm 06 lĩnh vực sau: a) Giống vật nuôi; b) Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; c) Thuốc thú y (vắcxin, dược thú y…); d) Sản phẩm giết mổ chế biến (sống, chín…); đ) Thiết bị chăn nuôi, giết mổ chế biến động vật; e) Mô hình tổ chức sản xuất chăn nuôi.

Thời gian tổ chức Chương trình bình chọn định kỳ 2 năm 1 lần. Thời gian cụ thể của mỗi đợt bình chọn do Ban Tổ chức quy định. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website: www.chatluongvangcn.com.

Mọi thông tin chi tiết, xin xem các file đính kèm

Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Chương trình bình chọn Danh hiệu "Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam năm 2018”

Quy chế tổ chức Chương trình bình chọn Danh hiệu "Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam”.

Đơn đăng ký tham dự Chương trình và tiêu chí chấm điểm

Quyền lợi dành cho nhà tài trợ

 
   
Scroll