Đang Online:
1.620

Đã truy cập:
103.324.472
Liên hệ TT KNQG

Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Cập nhật: 23/12/2019 10:35

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT, Báo Nông nghiệp VN, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí NN&PTNT và toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, PGS.TS. Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm, đã báo cáo Bộ về những kết quả đã đạt được trong năm 2019.

PGS.TS. Lê Quốc Thanh báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2019

Năm 2019, ngành Nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: dịch tả lợn châu Phi, bệnh khảm lá sắn, sâu keo mùa thu, hạn hán và xâm nhập mặn, thiên tai, lũ lụt, thị trường tiêu thụ nông sản gặp khó khăn,… Trong khi đó, hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp có nhiều thay đổi, xáo trộn khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Nghị quyết 19-NQ/TW. Nguồn lực đầu tư cho hoạt động khuyến nông còn rất hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tập thể Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước đã nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông được triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đối với sản xuất, được các địa phương và bà con nông dân đánh giá cao. Những sự kiện khuyến nông nổi bật của năm 2019 như: Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh ĐBSCL; Festival và Hội chợ nông nghiệp vùng ĐBSH; Hội thảo hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông; Hội thảo khuyến nông các nước tiểu vùng sông Mê Kông (MELA);…

Trong bối cảnh tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân. Với tinh thần trách nhiệm cao, Trung tâm KNQG đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến nông để góp phần khắc phục, hạn chế thiệt hại, hỗ trợ nông dân khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Các nhiệm vụ về: Phòng chống dịch tả lợn châu Phi; Phòng chống bệnh khảm lá sắn; Phòng chống sâu keo mùa thu; Hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đều được Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Các mô hình khuyến nông chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh đã trở thành điểm tựa tinh thần để người chăn nuôi yên tâm sản xuất. Nhiều cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đã được công nhận giúp người chăn nuôi duy trì, bảo vệ đàn vật nuôi trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

Trước yêu cầu của thực tiễn khách quan, trong thời gian tới cần phải đổi mới khuyến nông cả về tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động. Cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận khuyến nông, từ khuyến nông giữ vai trò “hỗ trợ” sang khuyến nông giữ vai trò “kết nối” (kết nối giữa khoa học công nghệ và sản xuất, kết nối giữa sản xuất và thị trường). Phối hợp, lồng ghép các hoạt động khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động: từ mô hình tốt, cách làm hay kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thông tin tuyên truyền để lan tỏa và nhân rộng ra sản xuất một cách bền vững. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trong thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế. Cán bộ khuyến nông cần được trang bị bổ sung những kỹ năng mềm như: kỹ năng công nghệ thông tin, kiến thức về liên kết sản xuất, thị trường, hội nhập, biến đổi khí hậu,... Cần coi yếu tố “con người” là nhân tố quyết định đến sự thành công của việc đổi mới khuyến nông.

Tham luận với hội nghị, đại diện các cơ quan: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Thủy sản, Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT,… đã có những ý kiến trao đổi nhằm tăng cường sự phối hợp, công tác giữa các cơ quan trong công tác khuyến nông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nói riêng và hệ thống khuyến nông toàn quốc nói chung trong năm 2019. Trong bối cảnh Ngành Nông nghiệp và PTNT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về sản xuất, thị trường, hệ thống khuyến nông cả nước nói chung (trong đó Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đầu tàu) đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh để giúp cho Ngành duy trì được tốc độ tăng trưởng, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành và Chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Trong năm 2019, hệ thống khuyến nông các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ mang tính hệ thống hơn và đã có những đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động theo chỉ đạo, định hướng của Bộ. Đối với những vấn đề nóng của Ngành như thiên tai, dịch bệnh, hệ thống khuyến nông đã tích cực, chủ động vào cuộc ngay để hỗ trợ nông dân khôi phục và phát triển sản xuất, phát huy đúng tinh thần xung kích của khuyến nông.

Hiện nay, nền nông nghiệp đang chuyển đổi rất mạnh mẽ, đồng thời cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: biến đổi khí hậu rất rõ và ngày càng gay gắt hơn, hạn hán và xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát,… Bộ rất kỳ vọng vào công tác khuyến nông, mong muốn khuyến nông phát huy vai trò hơn nữa trong công tác chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển thị trường để giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Cần phải đổi mới toàn diện công tác khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động (đổi mới cả về về hệ thống tổ chức, cơ chế chính sách cũng như nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông).

Một số nhiệm vụ trước mắt mà Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cần tập trung thực hiện là:

1) Rà soát chức năng nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để đảm bảo năng lực là cơ quan đầu mối quản lý toàn bộ hoạt động khuyến nông. Trung tâm cần chuẩn bị tâm thế cũng như có phương pháp tiếp cận mới để đảm bảo hoàn thành tốt vai trò, vị thế của cơ quan khuyến nông trung ương, đầu tàu của hệ thống khuyến nông cả nước.

2) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ mô hình tốt, hiệu quả cao phát động thành phong trào để phổ biến, nhân rộng. Để thực hiện được, cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp theo hướng chuyên nghiệp và tăng cường mối quan hệ giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố để thống nhất từ công tác quản lý, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện.

3) Cần tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với các Cục, Vụ thuộc Bộ để công tác quản lý khuyến nông được liên thông, xuyên suốt. Đồng thời, cần phối hợp tốt với các Viện, Trường để chủ động tiếp nhận, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để chuyển giao vào sản xuất.

4) Tăng cường khai thác, huy động các nguồn lực thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, xã hội hóa, hợp tác công tư PPP trong hoạt động khuyến nông.

5) Tập trung xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông để hướng dẫn một cách đầy đủ, toàn diện công tác khuyến nông. Nghiên cứu hình thành Quỹ Khuyến nông để hỗ trợ phát triển sản xuất. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông cho phù hợp với sự phát triển của sản xuất.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho tập thể Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân của Trung tâm đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông năm 2017- 2018.

Với những kết quả đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh hy vọng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tạo được vị thế mới, tiếp tục phát triển và có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành Nông nghiệp và PTNT trong tương lai.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho tập thể Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông năm 2017- 2018

Bá Tiến

Ảnh: Thúy Hiên

 
   
Scroll