Liên hệ TT KNQG

Lạng Sơn: Tập huấn nâng cao chất lượng thạch đen xuất khẩu

Cập nhật: 23/03/2021 16:31

Trong hai ngày 18 và 19/3/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tràng Định đã tổ chức liên tiếp 2 lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng thạch đen phục vụ xuất khẩu” cho tổng cộng 80 học viên đến từ các xã sản xuất cây thạch đen của huyện Tràng Định.

Học viên tham gia tập huấn là đại diện các đoàn thể ở cơ sở, khuyến nông viên, tổ hợp tác, hợp tác xã NLN và nông dân chủ chốt trong phong trào sản xuất thạch đen.

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được truyền đạt, chia sẻ một số nội dung cơ bản, như: Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thạch đen; Một số biểu mẫu ghi chép nhật ký sản xuất; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thạch đen xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc; Tiêu chuẩn cơ sở hướng dẫn cho việc thiết lập và giám sát vùng trồng; Tiêu chuẩn cơ sở hướng dẫn cho việc thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói đã được Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành.

Học viên trao đổi kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây thạch đen trên đồng ruộng

 

Bên cạnh nội dung hướng dẫn về các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm, các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát hiện, nhận biết và cách xử lý một số loài sâu, bệnh trong quá trình thâm canh cây thạch đen trên đồng ruộng.

Thông qua tập huấn, học viên trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân tại các vùng sản xuất cây thạch đen áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt các quy định, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thạch đen phục vụ xuất khẩu.

Theo chương trình hoạt động, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn triển khai tập huấn nâng cao chất lượng thạch đen phục vụ xuất khẩu tại 3 huyện: Tràng Định, Văn Lãng và Bình Gia là những địa phương sản xuất thạch đen trong tỉnh./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn

 
   
Scroll