Đang Online:
1.992

Đã truy cập:
103.227.520
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

Cập nhật: 22/12/2018 09:57

Ngày 20/12/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB để hướng dẫn các địa phương, đơn vị (phía Nam) triển khai thực hiện.

Tham dự Hội nghị có các cơ quan, đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các Viện nghiên cứu, Trường đại học nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trực thuộc Bộ ở phía Nam); Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào); Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương trên địa bàn các tỉnh phía Nam; các tổ chức quốc tế: Bộ Ngoại giao Hà Lan, Australian Aid, SNV, OXFAM, CARE. Chủ trì hội nghị là lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Lãnh đạo Vụ KHCN & MT, TT KNQG chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. Các đại biểu cũng nghe Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) giới thiệu dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông để xin ý kiến các địa phương, đơn vị. Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đã trình bày báo cáo tham luận về việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trong hoạt động khuyến nông.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông của Bộ Tài chính.

Đại biểu các tỉnh có ý kiến trao đổi, thảo luận trong Hội nghị 

Trên cơ sở kết quả trao đổi, thảo luận và kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng kết hội nghị như sau:

- Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông: Nội dung và chính sách hoạt động khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP có nhiều đổi mới so với trước đây để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, các địa phương, đơn vị cần nghiên cứu thật kỹ để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Ngành và điều kiện địa phương.

- Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên: Đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân chấp hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trung ương. Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố cần tích cực tham gia hơn nữa trong các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương của Bộ, mạnh dạn đề xuất và tham gia chủ trì các dự án khuyến nông Trung ương.

- Về góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông của Bộ Tài chính: Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện. Trong Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đề nghị cần cụ thể, chi tiết các nội dung và định mức chi (đặc biệt đối với hoạt động khuyến nông địa phương) để việc triển khai thực hiện được thuận lợi, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông. Để hướng dẫn thực hiện Nghị định này: 

- Ngày 19/9/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. 

- Đồng thời, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

 

Nguyễn Bá Tiến

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia


 
   
Scroll