Đang Online:
725

Đã truy cập:
110.434.434
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Tổ chức tập huấn triển khai, quản lý dự án khuyến nông

Cập nhật: 23/07/2020 11:19

Để đảm bảo tốt việc triển khai các chương trình, dự án khuyến nông đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật; Tăng cường năng lực quản lý và triển khai các dự án khuyến nông cho các cá nhân chủ nhiệm dự án và các đơn vị chủ trì; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn quản lý dự án khuyến nông cho chủ nhiệm, cán bộ khuyến nông cấp tỉnh từ ngày 20 đến ngày 22/7/2020 tại thành phố Thái Nguyên.

Khóa tập huấn có sự tham dự của 40 cán bộ là đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và cán bộ khuyến nông của 26 cơ quan đơn vị tham gia triển khai các dự án khuyến nông tại các tỉnh phía Bắc.

Nội dung khóa tập huấn xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá dự án khuyến nông trung ương. Thông tin cập nhật về các quy định mới trong lĩnh vực khuyến nông, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khuyến nông.

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia phát biểu tại lớp tập huấn

 

Phát biểu tại khóa tập huấn, PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh cần có sự thống nhất trong việc tổ chức, triển khai và quản lý dự án khuyến nông, tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc quản lý dự án khuyến nông nhằm đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi trong việc tổ chức, triển khai và quản lý dự án khuyến nông. Ngoài việc thực hiện tốt các dự án khuyến nông, cần đổi mới hoạt động khuyến nông, tăng cường công tác tuyên truyền và huấn luyện khuyến nông nhằm và khai thác tối đa hiệu quả nhân rộng mô hình. Trung tâm khuyến nông Quốc gia khuyến khích các đơn vị đề xuất ý tưởng mới, giới thiệu các mô hình đạt kết quả tốt để tăng cường tuyên truyền, chủ động tuyên truyền tại mô hình.

Kết quả khóa tập huấn đã cung cấp đầy đủ thông tin về trình tự xây dựng dự án, các quy định pháp luật trong việc tổ chức triển khai dự án trong tất cả các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt – lâm nghiệp, khuyến ngư. Tại lớp học các học viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động khuyến nông. Các câu hỏi đặt ra đã được các giảng viên giải đáp cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan.

Ngoài những nội dung trao đổi trên lớp các học viên đã được tham quan học tập tại mô hình liên kết hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã chè Hảo Đạt xã Tân Cương - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại buổi tổng kết lớp học, các học viên đều nhận xét với những thông tin, kiến thức thu được sau khoá tập huấn sẽ giúp cho đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đặt ra, nhằm góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung.

Giảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án khuyến nông

 

Nguyễn Hải – Nguyễn Hưởng

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll