Liên hệ TT KNQG

Bò Kobe

Cập nhật: 26/11/2015 15:27

Tất Kiện (Hoàng Mai – Hà Nội)

Bò Kobe lai Hà Lan

Ba đời liên tiếp* trên làn Tây Nguyên

Khẩu phần cao cấp; phân riêng

Theo tuổi, đực, cái dành riêng hàng ngày

Chăm sóc** quả thật là hay

Nghe nhạc giao hưởng mỗi ngày ba phiên

Dễ tiêu hóa, ăn thòm thèm

Là nhờ “bia uống” thường xuyên mỗi ngày

Massage bò bằng đôi tay

Cho mỡ lẩn xuống, thành dây xen vào.

Thớ thịt đỏ, đẹp làm sao

Mềm mại, thơm dịu quyện vào bên trong

Ba hai tháng tuổi, chờ mong

8-10 tạ nặng, thỏa lòng chăn nuôi

 

Bò Kobe thật tuyệt vời!

(theo bài Thông tin Khuyến nông VN số 8/2015)

 

* Tinh bò Kobe phối cho bò cái Hà Lan theo phương pháp cấp tiến

** Bò vỗ béo trong 3-4 tháng nuôi cuối cùng với cách chăm sóc như trên

Các tin khác
Cô giáo… Lớp học không phấn bảng! - (19/11/2015 11:40) Nghề yêu dấu... - (16/11/2015 16:16) Cô giáo Mẹ - (12/11/2015 11:27) Trồng ngô đi em!!! - (27/10/2015 09:01) Chiếc cầu kỹ thuật - (09/10/2015 16:05) Chào nông thôn mới! - (08/09/2015 10:29) Chín nhớ trong sản xuất lúa - (31/08/2015 16:39) Tự hào mảnh đất Xuân Khê - (28/08/2015 11:13)
 
   
Scroll