Liên hệ TT KNQG

Chín nhớ trong sản xuất lúa

Cập nhật: 31/08/2015 16:39

Hoàng Đình Chinh - Trung tâm Khuyến nông Lai Châu

Một là giống chịu thâm canh

Cho năng suất tốt, lớn nhanh, ngắn ngày

Hai là phân bón đủ đầy

Phân chuồng bón trước khi cày bừa gieo

Ruộng chua – vôi bột bón theo

Để nổi váng đỏ, lúa sao xanh đồng

Ba cày bừa kỹ - nhớ không

Cày sâu tốt lúa(1) – cha ông dạy rồi

Bốn là gieo cấy đúng thời(2)

Để cho lúa trỗ và phơi(3) an toàn

Năm là mạ khỏe, dảnh đanh

Tuổi ba, bốn lá đưa nhanh xuống đồng

Mạ già, mạ ống – Tuyệt không

Cấy mạ già sẽ phí công tháng ngày

Sáu là cấy lúa nông tay

Mật độ đảm bảo, bỏ ngay cấy dày

Bảy là bón thúc đúng ngày

Hồi xanh là phải bón ngay lần đầu

Đứng cái là bón lần sau

Xục bùn, làm cỏ lúa mau trổ đòng

Tám là chủ động đề phòng

Sâu bệnh phá hoại cánh đồng lúa xanh

Chín là thu hoạch cho nhanh

Cầy dầm, phơi ải để dành vụ sau

Ai ơi “chín nhớ” khắc sâu

Để hai vụ lúa trĩu màu ấm no

“Chín nhớ” này để tặng cho

Nhà nông làm lúa – lúa cho hạt vàng

Quê hương giàu đẹp khang trang

Nhà nhà no ấm, rộn ràng hội xuân

 

Ghi chú:   (1): Theo câu tục ngữ: “Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa”

(2): Đúng thời: gieo cấy đúng thời vụ

(3): Trỗ và phơi: lúa trỗ bông và phơi màu

Các tin khác
Tự hào mảnh đất Xuân Khê - (28/08/2015 11:13) Bông hoa khuyến nông - (10/07/2015 15:27) Khắc phục bão về - (29/06/2015 09:39) Thương em mùa gặt - (23/06/2015 09:19) Nông thôn mới - (16/06/2015 15:57) Hoa khuyến nông - (05/06/2015 09:23) Quê hương mùa lúa - (18/05/2015 15:34) Tập huấn khuyến nông - (12/05/2015 09:00)
 
   
Scroll