Liên hệ TT KNQG

Khắc phục bão về

Cập nhật: 29/06/2015 09:39
Khắc phục bão về

Tg: Trần Thị Liên - Trạm khuyến nông Nam Sách, Hải Dương

Cơn bão mạnh ập về

Cả làng buồn tái tê

Khi đang kì gieo cấy

Rau màu tươi tốt vậy

Hứa hẹn mùa bội thu.

 

Có phải thực đấy ư?

Ruộng đồng chìm trong bão

Làm nông dân chao đảo

Quay quắt lại ưu phiền

Mưa kéo dài triền miên

Nước ở đâu lắm thế!

Như những hồ những bể

Đổ xuống lúa, rau màu.

 

Già trẻ dùng gầu thau

Vục từng gầu chống úng

Cứu nguy cho đồng ruộng

Để cây trái sinh tồn

Từ huyện đến xã, thôn

Khẩn trương làm kế hoạch

Chỉ đạo dân chống úng

Khơi thông máng mương đầy

Rồi huy động bơm ngay

Nước thừa ra khỏi ruộng.

 

Khuyến nông trực tiếp xuống

Hướng dẫn giúp nông dân

Tác động biện pháp cần

Chăm lúa, màu sau bão

Để ruộng đồng đảm bảo

Cây chết sẽ không nhiều

Phân bón nào dễ tiêu?

Giúp cây trồng hồi phục

Làm thế nào để thúc

Bộ rễ phát triển nhiều

Giảm được khoản chi tiêu

Những phần không đáng có

Giúp nông dân bớt khổ

Khi thời tiết bất thường.

 

Xin gửi niềm yêu thương

Tới những người sản xuất

Thành công nào có được

Từ vất vả trăm bề

Từ gắn bó làng quê

Nơi ruộng đồng tấc đất.

 

Xin cùng người tất bật

Trên những cánh đồng làng

Để cuối vụ hân hoan

Khi cây trồng được giá

Dù bão giông nắng lửa

Dù bất lợi luôn kề.

                                

Các tin khác
Thương em mùa gặt - (23/06/2015 09:19) Nông thôn mới - (16/06/2015 15:57) Hoa khuyến nông - (05/06/2015 09:23) Quê hương mùa lúa - (18/05/2015 15:34) Tập huấn khuyến nông - (12/05/2015 09:00) Mong mưa...! - (07/05/2015 15:15) Anh khuyến nông vùng cao - (17/04/2015 09:42) Khuyến nông, đổi thay và hội nhập - (03/04/2015 10:17)
 
   
Scroll