Đang Online:
2.300

Đã truy cập:
96.080.037
Liên hệ TT KNQG

Nông nghiệp năm mới

Cập nhật: 19/01/2017 10:23
Nông nghiệp năm mới

Phạm Thị Ngọc Bích - Trạm Khuyến nông Gia Nghĩa – tỉnh Đăk Nông

Lại một năm nữa đã trôi xa

Nông nghiệp sang trang với mọi nhà

Một năm cây trái thêm năng suất

Chăn nuôi khởi sắc tăng theo đà

 

Nông dân học tập theo từng ngày

Kỹ thuật thâm canh áp dụng ngay

Bao nhiêu tiến bộ dân học hỏi

Chất lượng nâng cao năng suất đầy

 

Đồng hành chia sẻ cùng nhà nông

Cây cầu vững chắc giữa suối sông

Tư vấn, đầu tư trao kinh nghiệm

Kỹ thuật nông dân chung một lòng

 

Mong muốn nông nghiệp vẫn tiến lên

Chung tay xây đắp cho vững bền

Mỗi người gắng sức chung sự nghiệp

Xây cầu nông nghiệp khỏi chông chênh

 

Năm mới sang trang với nước nhà

Một nước nông nghiệp chiếm phần đa

Chúc cho các bác nông dân khỏe

Thiên thời địa lợi luôn ôn hòa

 

Năm mới ta lại chúc chúc nhau

Chúc từ con trẻ xanh mái đầu

Chúc sang các bác phơ phơ bạc

Năm mới bình an, khởi sắc màu.

Các tin khác
Xuân muôn nẻo - (18/01/2017 09:45) Niềm tin khuyến nông - (17/01/2017 09:10) Vụ đông - (11/11/2016 11:53) Nông thôn mới chung tay - (18/10/2016 10:46) Nhớ buổi tập huấn khuyến nông - (06/10/2016 15:36) Đường đến thành công - (06/10/2016 15:31) Học cùng nông dân - (05/10/2016 09:20) Tâm sự cùng mẹ - (30/09/2016 09:31)
 
   
Scroll