Liên hệ TT KNQG

Triển khai mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật: 29/06/2017 11:41

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty TNHHMTV Hoàng Yên (trụ sở tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) triển khai mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm với quy mô 03 ha tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa.

Đây là mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

Mô hình đã chọn được điểm trình diễn, hộ thực hiện đáp ứng các tiêu chí của dự án. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống; 30% vật tư gồm thức ăn và chế phẩm sinh học; được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá rô phi VietGAP. Hiện, đơn vị đã cấp giống cho hộ dân, bước đầu kiểm tra cá sinh trưởng phát triển tốt. Dự kiến sau 06 tháng, mô hình cho thu hoạch. Sản phẩm cá sau thu được Công ty TNHH MTV Hoàng Yên ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ.

Thả cá giống tại hộ ông Nguyễn Văn Tỉnh ở xã Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Tăng Mỹ Trang

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll