Liên hệ TT KNQG

Công văn 3473/BNN-TY tập trung kiểm soát DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

Cập nhật: 27/05/2020 09:29

Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các địa phương, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn.

Nội dung công văn xem trong file đính kèm
 
   
Scroll