Đang Online:
646

Đã truy cập:
96.754.883
Liên hệ TT KNQG

Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Tổng kết nien vụ sản xuất mía đường 2014 - 2015

Cập nhật: 21/08/2015 16:35

Ngày 14/8/2015, tại Quảng Ngãi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết niên vụ sản xuất mía đường 2014 - 2015. Ngày 20/8/2015, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 6830/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị này. Nội dung Thông báo như sau:
 
   
Scroll