Liên hệ TT KNQG

Quyết định Phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2023

Cập nhật: 04/06/2021 15:37

Ngày 3/6/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2469/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2023

Tải Quyết định tại đây

Tải Phụ lục tại đây

 
   
Scroll