Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH Ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: 03/06/2022 09:22

Ngày 28/01/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐTTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược). Để triển khai thực hiện Chiến lược hiệu quả, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra, ngày 27/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, triển khai Chương trình hành động.

Các tin khác
Quyết định 1690/QĐ-BNN-TCCB về việc Thành lập Ban Tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022 - (31/05/2022 09:26) Thông báo số 3095/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội thảo Phát triển sản xuất cây gai xanh làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc - (18/05/2022 11:34) Thông báo số 3030/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022" - (17/05/2022 14:01) Thông báo số 2830/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (16/05/2022 11:02) Thông báo số 2389/TB-BNN-VP về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Thực trạng và định hướng phát triển sắn bền vững tại Việt Nam” - (22/04/2022 15:32) Thông báo 2111/TB-BNN-VP về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2022 tại Nam Bộ - (08/04/2022 17:23) Công văn 2051/BNN-TY về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm - (07/04/2022 17:22) Thông báo số 1898/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - (04/04/2022 10:04)
 
   
Scroll