Liên hệ TT KNQG

Công văn 133/KN-TCHC về việc đẩy mạnh công tác khuyến nông

Cập nhật: 06/04/2022 15:11

Ngày 05/04/2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 133/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh công tác khuyến nông.

 
   
Scroll