Liên hệ TT KNQG

Công văn 758/KN-KHTC về báo cáo Hội nghị giao ban Khuyến nông năm 2019

Cập nhật: 09/10/2019 12:38

Ngày 8/10/2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 758/KN-KHTC gửi các đơn vị về báo cáo Hội nghị giao ban Khuyến nông năm 2019. Nội dung công văn như sau:

 
   
Scroll