Đang Online:
942

Đã truy cập:
100.016.127
Liên hệ TT KNQG

Công văn số 178/KN-ĐTHL thông báo kế hoạch tập huấn TOT cấp Trung ương năm 2014

Cập nhật: 08/04/2014 16:04

Ngày 07/4/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 178/KN-ĐTHL thông báo kế hoạch tập huấn TOT cấp Trung ương năm 2014

 

Thực hiện Quyết định số 2982 /QĐ-BNN-TC ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2014. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TKNQG) phối hợp với các đơn vị thuộc khối viện, trường,…tổ chức đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2014, như sau:

 

1. Đối tượng học viên: Cán bộ và cộng tác viên khuyến nông các tỉnh/TP.

 

2. Thời gian tổ chức: từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2014 (05-10 ngày/lớp).

 

3. Nội dung: đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật khuyến nông chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, khuyến công và PTNT)

 

4. Chế độ đối với học viên:

 

- Học viên được cung cấp tài liệu, phương tiện học tập và thực hành.

- Học viên được hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia tập huấn, tham quan mô hình và các kinh phí đào tạo khác theo quy định hiện hành đối với từng đối tượng cụ thể.

 

TTKNQG đề nghị TT Khuyến nông các tỉnh/TP xác định nhu cầu đào tạo, liên hệ với phòng Đào tạo Huấn luyện - TTKNQG và các đơn vị tổ chức đào tạo (chi tiết tại phụ lục đính kèm) để đăng ký, cử học viên tham gia các lớp đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2014.

 

Thông tin liên hệ Phòng Đào tạo Huấn luyện TTKNQG, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; ĐT: 043.7282.489; Fax: 043.7282.478./.

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)

 
   
Scroll