Đang Online:
1.867

Đã truy cập:
113.465.649
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 22)

Cập nhật: 24/10/2013 10:06

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 22: "In Lịch khuyến nông năm 2014".

 

- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.

 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2013 đến 15 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

 

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội- Điện thoại: 04.37282485 - Fax: 04.37282487.

 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại: Phòng 706, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll