Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn 123/KN-TTLN về việc tăng cường phòng chống sinh vật gây hại lúa ở phía Bắc

Cập nhật: 07/04/2020 16:37

Ngày 03/4/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 2380/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh phía Bắc tăng cường các hoạt động khuyến nông nhằm hạn chế mức thấp nhất do sinh vật gây hại lúa gây ra.

Các tin liên quan:

Nội dung Công văn xem trong file đính kèm
 
   
Scroll