Đang Online:
1.801

Đã truy cập:
103.327.544
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 02/KN-CNTY ngày 4/01/2016 về tăng tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật: 07/01/2016 10:04

Ngày 04/01/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 02/KN-CNTY gửi Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh/thành phố; Các đơn vị triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi gia cầm về tăng tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Thực hiện công điện số 10598/CĐ-BNN-TY ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm lây sang người.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư các tỉnh/thành phố và các đơn vị tham gia triển khai các dự án khuyến nông chăn nuôi gia cầm tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm lây sang người, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện khuyến nông về sự nguy hiểm của vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm lây sang người.

Phối hợp với cơ quan thú y trong công tác tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh.

2. Tích cực tham gia phát hiện bệnh cúm gia cầm trên đàn gia cầm và phối hợp với cơ quan thú y địa phương xử lý kịp thời để hạn chế lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Chủ động các biện pháp ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm lây sang người.

3. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các hộ tham gia xây dựng mô hình  khuyến nông và người chăn nuôi tại địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc; phổ biến các mô hình cung cấp con giống gia cầm an toàn; tuyên truyền áp dụng mô hình chăn nuôi VietGAHP, đẩy mạnh xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và phát tán vi rút cúm gia cầm.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư các tỉnh/thành phố và các đơn vị tham gia triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi gia cầm nghiêm túc thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)

 
   
Scroll