Đang Online:
2.057

Đã truy cập:
103.843.493
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 309/KN-ĐTHL về việc tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 10/05/2016 16:26

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, ngày 09 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn 309/KN-ĐTHL

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Theo Thông báo số 3349/TB-BNN-VP ngày 27/4/2016 về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

Để tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo định hướng tái cơ cấu Ngành và xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị trung tâm khuyến nông các tỉnh/TP thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường đội ngũ giáo viên khuyến nông, củng cố cơ sở thực hành để có đủ điều kiện theo quy định tham gia đào tạo nghề nông nghiệp.

- Triển khai các lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với các mô hình dự án khuyến nông .

- Lập danh sách cán bộ khuyến nông cấp tỉnh/huyện đăng ký học lớp kỹ năng dạy học để tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT (tải mẫu tại đây) gửi về Phòng Đào tạo huấn luyện - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước ngày 30/5/2016.

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Lê Huy Nghĩa, ĐT: 043.7282489/ 097.4445195. Email: huynghia191@yahoo.com./.

 
   
Scroll