Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 993/KN-TCHC về việc thu thập thông tin phục vụ xây dựng dự thảo NĐ Khuyến nông

Cập nhật: 20/12/2017 15:57

Ngày 18/12/2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 993/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố về việc thu thập thông tin phục vụ xây dựng dự thảo NĐ Khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được Bộ giao chủ trì biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về Khuyến nông (thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông).

Để có cơ sở, căn cứ xây dựng dự thảo Nghị định, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố trên cơ sở kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010- 2017 và điều kiện thực tiễn sản xuất ở địa phương để có ý kiến đánh giá và cung cấp các thông tin theo mẫu phiếu gửi kèm (TẢI MẪU PHIẾU TẠI ĐÂY).

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống khuyến nông, do vậy đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố quan tâm, khẩn trương thực hiện và gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 30/12/2017.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(đã ký)

 
   
Scroll