Đang Online:
1.491

Đã truy cập:
100.103.441
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Thông báo số 230/TB-KN-KHTH về việc tuyển dụng viên chức

Cập nhật: 28/04/2014 13:54

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 28/4/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

 

1. Số lượng và yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí cần tuyển:

 

- Số lượng: 03 chỉ tiêu tuyển dụng, bao gồm:
+ 01 chuyên viên theo dõi chính sách chế độ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực;
+ 01 chuyên viên theo dõi lĩnh vực khuyến nông chăn nuôi;
+ 01 chuyên viên theo dõi lĩnh vực khuyến lâm.
- Yêu cầu, tiêu chuẩn của các vị trí công tác cần tuyển dụng cụ thể như bảng mô tả kèm theo.

 

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

 

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 1 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ và đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí công tác cần tuyển dụng.

 

4. Hồ sơ dự tuyển:

 

a/ Hồ sơ:

 

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, quận trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, họ tên người nhận.

 

b/ Hạn nộp hồ sơ:

 

Hồ sơ dự tuyển phải để trong túi hồ sơ, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và nộp về Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia:

 

- Địa chỉ: Phòng 804, Tòa nhà liên cơ số 1 – số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
- Thời hạn nhận Hồ sơ: từ ngày 29/4/2014 đến hết ngày 30/5/2014 (trong giờ hành chính).

 

Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện đến sau ngày 30/5/2014 sẽ không có giá trị.

 

Cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đ/c Văn Thị Thanh Thủy, Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0912255882.

 

GIÁM ĐỐC
Phan Huy Thông

(Đã ký)

 

Nhiệm vụ, yêu cầu và tiêu chuẩn vị trí cần tuyển

 
   
Scroll