Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 01/03/2013 14:17

Ngày 22/1/2013, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015

Scroll