Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: Tiếp tục thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn

Cập nhật: 26/03/2020 11:03

Vụ Chiêm Xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang phối hợp với Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn.

Theo đó, mô hình được triển khai trên quy mô 0,5ha tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa. Tham gia mô hình, hộ nông dân được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Hiện, các hộ tham gia mô hình đã cấy xong, lúa đang giai đoạn bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng tốt.

Được biết, kết quả sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn ở vụ Xuân 2019 trên địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang cho thấy, giống lúa BC15 gen kháng đạo ôn có thời gian sinh trưởng ở vụ Xuân từ 135 - 137 ngày, khả năng đẻ nhánh tốt. Về khả năng chống chịu sâu bệnh thì cả BC15 kháng đạo ôn và giống đối chứng BC15 đều nhiễm nhẹ sâu cuốn lá, sâu đục thân và bệnh khô vằn. Tuy nhiên giống BC15 nhiễm bệnh đạo ôn ở mức độ nhẹ đến trung bình, còn giống BC15 có gen kháng đạo ôn hầu như không bị nhiễm; số dảnh hữu hiệu cao, số hạt chắc/bông cao đạt 190 hạt chắc/bông, năng suất thực thu đạt 234 kg/sào (65 tạ/ha), cao hơn giống đối chứng 2 tạ/ha.

Mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn tại Bắc Giang ở vụ Xuân 2019

 

Việc tiếp tục khảo nghiệm giống BC15 kháng đạo ôn trong những mùa vụ tiếp theo nhằm đưa ra kết quả chính xác về độ thích ứng cũng như năng suất của giống, tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Hương Giang

TT Khuyến nông Bắc Giang

 
   
Scroll