Liên hệ TT KNQG

Cao Bằng: Bàn giao cá giống, vật tư cho các hộ tham gia dự án xây dựng mô hình nuôi cá bỗng trên sông và hồ chứa

Cập nhật: 22/04/2022 15:14

Thực hiện dự án xây dựng mô hình nuôi cá bỗng trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp Cao Bằng tiếp tục triển khai mô hình tại 04 xã: xã Độc Lập, thị trấn Hòa Thuận thuộc huyện Quảng Hòa; xã Đình Phong và xã Đoài Dương thuộc huyện Trùng Khánh. Dự án được thực hiện với quy mô 1.000m3 lồng và 08 hộ tham gia.

Ngày 20/4 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và phát triển thủy sản (đơn vị cung ứng giống, vật tư), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trùng Khánh, huyện Quảng Hòa cùng với chính quyền địa phương bàn giao 15.000 con cá bỗng giống kích cỡ 8 – 10 cm/con, 6.000 kg thức ăn công nghiệp lần 1 và 40 kg chế phẩm sinh học cho các hộ tham gia.

Trước đó, Trung tâm đã tổ chức 04 lớp tập huấn tại các điểm trình diễn cho 60 hộ tham gia và những hộ chưa được tham gia mô hình nhưng có nhu cầu nuôi cá bỗng về kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá bỗng trên sông và hồ chứa.

Việc bàn giao con giống và vật tư cho các hộ tham gia là một phần trong toàn bộ tiến trình thực hiện dự án và đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm sẽ thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn các hộ nuôi tuân thủ quy trình kỹ thuật đã được tập huấn để nâng cao tỷ lệ nuôi sống, tăng khả năng sinh trưởng của đàn cá bỗng./.

Bàn giao cá bỗng giống cho các hộ tham gia mô hình

 

Lương Thị Linh Đa

TTKN và GNLN Cao Bằng

 
   
Scroll