Liên hệ TT KNQG

Đồng Tháp: Hỗ trợ vật tư mô hình “Trồng khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ”

Cập nhật: 31/08/2021 10:46

Ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch Nông thôn Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành tiến hành giao vật tư hỗ trợ mô hình trồng khoai lang theo tiêu chuẩn ViêtGAP gắn với liên kết tiêu thụ tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành.

 

Vận chuyển phân hữu cơ hỗ trợ cho nông dân tham gia mô hình

Mô hình trồng khoai lang theo tiêu chuẩn ViêtGAP gắn với liên kết tiêu thụ được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông tỉnh năm 2021 với tổng kinh phí 499,1 triệu đồng. Để thực hiện mô hình, Trung tâm DVNN và nước sạch nông thôn phối hợp cùng Trung tâm DVNN huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân thẩm định, chọn được 87 hộ/75ha. Nông dân tự nguyện, tích cực tham gia mô hình, có tinh thần học hỏi, có nhu cầu được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất và tuân thủ tốt quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học và ghi chép nhật ký đồng ruộng, có khả năng truyền đạt, hướng dẫn nông dân lân cận thực hiện và đủ điều kiện đối ứng vật tư thực hiện mô hình.

Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp gồm phân hữu cơ (37,5 tấ)n; thuốc bảo vệ thực (2 triệu đồng/ha); 150 thùng chứa bao bì thuốc BVTV.

Mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho nông dân và liên kết với công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra sản phẩm được ổn định.

Nguyễn Trí Tuệ

Trung tâm DVNN&NSNT Đồng Tháp

 
   
Scroll