Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học

Cập nhật: 14/07/2021 11:06

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương do 2 hộ dân tham gia thực hiện.

Ngày 07 tháng 7 năm 2021 Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã tổ chức cấp phát con giống cho hộ ông Phạm Văn Hùng và Phạm Văn Đức. Tổng số giống cấp phát là 43 con lợn nái ngoại hậu bị do Công ty Cổ phần giống và thiết bị chăn nuôi Hưng Huy cung cấp.

Bàn giao lợn cho các hộ thực hiện mô hình

 

Mô hình thuộc hoạt động của Dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học” giai đoạn 2021 – 2023 do Trung tâm Khuyến nông Hải Dương chủ trì, nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Mục tiêu chung của Dự án là nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững; sử dụng các giống lợn ngoại có năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trong chăn nuôi lợn.

Được biết, để thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát chọn lựa hộ trên cơ sở hộ tự nguyện tham gia, chưa nhận vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo đúng nội dung của dự án. Hộ tham gia phải có kinh nghiệm trong nuôi lợn sinh sản, có chuồng trại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, diện tích phù hợp với quy mô của dự án, cam kết đầu tư vốn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, ghi chép theo dõi đầy đủ, tham dự tập huấn đầy đủ. Hộ phải tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và tích cực tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn nông dân khác có nhu cầu học hỏi, tham quan.

Theo ghi nhận, lợn sau khi nhập về trang trại nhanh nhẹn, ăn uống tốt. Trung tâm Khuyến nông Hải Dương sẽ phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Hải Dương thường xuyên kiểm tra, theo dõi đàn lợn; tổ chức tập huấn kỹ thuật, đoàn tham quan cho các hộ chăn nuôi khu vực lân cận để giới thiệu rộng rãi về mô hình.

Mai Lan

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll