Liên hệ TT KNQG

Phú Yên: Kết quả bước đầu mô hình nuôi chình thương phẩm trong ao đất

Cập nhật: 09/07/2021 14:23

Tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã bàn giao 1.450 con giống cho 02 hộ dân tham gia mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất quy mô 1.450 m2 tại thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các hộ thả cá giống tháng 12/2020

 

Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 50% giống và 50% thức ăn. Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Phú Yên và Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất cho hai hộ dân và các hộ cũng nghiêm túc tuân thủ. Đến nay, sau 7 tháng nuôi, tỷ lệ cá sống đạt 95%, cá phát triển tốt, kích cỡ khoảng 510 g/con.

Đây là mô hình mới, lần đầu tiên thực hiện tại huyện Tây Hòa, Phú Yên. Việc thực hiện mô hình góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt tại địa phương, giới thiệu đối tượng phù hợp với điều kiện sản xuất nông hộ giúp người nuôi có thêm sự lựa chọn, qua đó tăng thu nhập  cho người dân

Kiểm tra cá nuôi sau 7 tháng thả giống

 

Trần Nguyễn Lâm Viên

Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên

 
   
Scroll