Liên hệ TT KNQG

Phú Yên: Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc

Cập nhật: 18/05/2022 14:15

Năm 2022, từ nguồn vốn của dự án Khuyến nông Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa phối hợp UBND xã Sơn Thành Tây triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc" quy mô 10 ha do 37 hộ dân tham gia thực hiện.

Nông dân tham gia xây dựng mô hình được hỗ trợ không quá 50% giống, 50% vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thực hiện công tác triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa đã tiến hành kiểm tra chọn hộ, chọn điểm đồng thời tổ chức họp dân để thống nhất các nội dung thực hiện.

Ngày 17/5/2022, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã tổ chức lớp tập huấn cho các hộ dân tham gia mô hình. Qua lớp tập huấn đã giúp bà con nông dân nắm vững quy trình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc.

Lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc xã  tại Sơn Thành Tây

 

Việc thực hiện mô hình nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số diện tích màu kém hiệu quả; hướng dẫn nông dân kỹ thuật sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc. Mô hình là nơi để nông dân tham quan học tập, từ đó nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần xây dựng xã Sơn Thành Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Làm đất để chuẩn bị thực hiện mô hình

 

Trần Nguyễn Lâm Viên

Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên

 
   
Scroll